Zwrot - Prawo do odstąpienia od umowy

Miejscowość i data: ......................................Sklep internetowy WWW ......................................
Nazwa......................................
Adres ......................................
NIP ......................................
REGON ......................................

Dane Konsumenta
Imię i nazwisko: ...................................... .................................................................
Adres: .................................................................................................................... Telefon/e-mail: .........................................................................................................
Nr zamówienia: ........................................................................................................
Nr konta: .................................................................................................................

Informacje o produktach Nawa produktu/ów: ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................
Data zakupu: ......................................
Wartość zakupionego produktu/ów (wraz z kosztem dostawy): ......................................
Forma zapłaty: ......................................
Data otrzymania produktu/ów: ......................................

Oświadczenie kupującego:
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej na odległość. W związku z tym proszę o dokonanie zwrotu wpłaconej przeze mnie należności na wskazany powyżej numer konta bankowego. ......................................
Podpis Kupującego