Koszty i sposoby dostawy

Ceny i koszty przesyłki
1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla
Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają
podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera
kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności
doliczane są do sumy zamawianych produktów (90% produktów ma darmową dostawę). Klient jest informowany przed złożeniem
zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na
stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami
związanymi z realizacją umowy.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania
płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem
zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres
podany przez Klienta.


Dostawa
1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy
• dostawa kurierska
• dostawa kurierska pobraniowa
2. Termin dostawy to 2-5 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.
W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do
wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie
wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni
od pracy dostawy nie są realizowane.
4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną
formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie
jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi
warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
6. Towary dostarczane są na terenie Polski.